Εμφάνιση καλαθιού

0

Ποια είναι η ιδανική θέρμανση για το μπάνιο;

Η θέρμανση ενός λουτρού σε ένα οίκημα μπορεί να γίνει με πολλές διαφορετικές συσκευές όπως είναι οι θερμοπομποί, τα σώματα ακτινοβολίας, τα αερόθερμα, οι πετσετοκρεμάστρες κ.α.

Οι ανάγκες μας για θέρμανση είναι εντονότερες στο μπάνιο, σε σχέση με τους άλλους χώρους της κατοικίας, καθώς ερχόμαστε σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Για τον λόγο αυτό οι συσκευές θέρμανσης που απολαμβάνουμε περισσότερο είναι αυτές που ζεσταίνουν το λουτρό.

Τρεις είναι οι βασικές παράμετροι που πρέπει να προσέξουμε για την επίτευξη αποτελεσματικής θέρμανσης στο λουτρό: Ασφάλεια, Αυτονομία και Άμεση Απόδοση.

Ασφάλεια στην θέρμανση στο μπάνιο: Για το μπάνιο οι συσκευές θέρμανσης θα πρέπει να φέρουν τον αντίστοιχο δείκτη προστασίας (IP24) ώστε η λειτουργία τους να ενδείκνυται κάτω από συνθήκες υγρασίας και υδρατμών. Οι συσκευές αυτές πρέπει να τοποθετούνται μακριά από πιθανές πτώσεις υδάτων και καλό θα είναι να κλείνουν λίγο πριν τη χρήση των χώρων αφού έχουν ζεσταθεί με κλειστή την πόρτα για μερικά λεπτά.

Αυτόνομη θέρμανση μπάνιου: Είναι σημαντικό η θέρμανση του λουτρού να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη θέρμανση των υπολοίπων χώρων του οικήματος. Τα μπάνια είναι μικροί χώροι, συνήθως κάτω από 10 τετραγωνικά, με μεγάλες ανάγκες για θέρμανση. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος προκειμένου να θερμάνουμε το μπάνιο μας να θερμάνουμε ολόκληρη την κατοικία. Επιπλέον δεν υπάρχει λόγος να συντηρούμε ζεστό το μπάνιο όλες τις ώρες που θερμαίνεται και το υπόλοιπο σπίτι. Περισσότερο μας ενδιαφέρει η άμεση και ανεξάρτητη θέρμανση του λουτρού την ώρα που το επισκεπτόμαστε. Συνεπώς η αυτόνομη θέρμανση των μπάνιων προσφέρει περαιτέρω οικονομία.

Άμεση Απόδοση στην θέρμανση του μπάνιου: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι συσκευές θέρμανσης που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν άμεση απόδοση. Με δεδομένα τον περιορισμένο χρόνο και τους αυξημένους ρυθμούς της καθημερινότητας μας, η ταχύτατη και πρακτικότατη θέρμανση του λουτρού είναι απαραίτητη.

Οι αποτελεσματικότερες συσκευές θέρμανσης μπάνιων είναι τα Αερόθερμα Μπάνιουοι Θερμοπομποί και οι Πετσετοκρεμάστρες.

Θέρμανση μπάνιου με Αερόθερμα Μπάνιου: Με τα αερόθερμα μπάνιου έχουμε ασφαλή, και άμεση θέρμανση. Το μεγάλο πλεονέκτημα των αερόθερμων στην θέρμανση των λουτρών είναι η ταχύτατη απόδοση τους. Με δεδομένη την υγρασία που υπάρχει στους συγκεκριμένους χώρους δεν έχουμε πρόβλημα ξήρανσης του αέρα. Για την ασφαλή λειτουργία πρέπει να διαθέτουν δείκτη προστασίας (IP24). Για την οικονομική λειτουργία έχουν θερμοστάτη και κάποια από αυτά χρονοδιακόπτη. Τα σύγχρονα αερόθερμα μπάνιου που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2018, διαθέτουν δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας, αισθητήρα κίνησης και αισθητήρα ανοικτού παράθυρου. Τέλος υπάρχουν αερόθερμα μπάνιου με πετσετοκρεμάστρα για το στέγνωμα των πετσετών. Σαν ενδεικτικά αερόθερμα μπάνιου μπορείτε να δείτε τα Αερόθερμα Aurora και τα Αερόθερμα Radialight.

Θέρμανση μπάνιου με θερμοπομπό: Με τους θερμοπομπούς επιτυγχάνουμε ασφαλή, ποιοτική και οικονομική θέρμανση στο μπάνιο. Θερμοπομποί ισχύος έως 1500 watt όπως ο Noirot Spot D ή ο Dimplex EPX είναι ιδανικοί για την άμεση θέρμανση των μπάνιων, που στην πλειοψηφία τους είναι ως 10 τ.μ..  Έχουν δείκτη προστασίας (IP24) ώστε η λειτουργία τους να ενδείκνυται κάτω από συνθήκες υγρασίας και υδρατμών. Προσφέρουν ποιοτική θέρμανση καθώς λειτουργούν με φυσική ροή του αέρα. Τέλος, λειτουργούν οικονομικά καθώς διαθέτουν ηλεκτρονικό θερμοστάτη, με ευαισθησία έως και ± 0,1 °C, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η άσκοπη και δυσανάλογη κατανάλωση ενέργειας καθώς το σώμα λειτουργεί ακριβώς όσο χρειάζεται για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Οι σύγχρονοι θερμοπομποί που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2018 διαθέτουν δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας και αισθητήρα ανοικτού παράθυρου.

Θέρμανση μπάνιου με Πετσετοκρεμάστρες: Οι πετσετοκρεμάστρες αποτελούν ιδιαίτερο τρόπο θέρμανσης των μπάνιων. Εκτός από την θέρμανση του χώρου η λειτουργία τους προσανατολίζεται και στο στέγνωμα θέρμανση των πετσετών. Συνήθως είναι οικονομικές στην λειτουργία καθώς έχουν χαμηλή ονομαστική ισχύ και δεν λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης οι σύγχρονες πετσετοκρεμάστρες που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2018 διαθέτουν δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμου λειτουργίας, αισθητήρα κίνησης και αισθητήρα ανοικτού παράθυρου. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε τις πετσετοκρεμάστρες της Radialight.

Δείτε όλα τα σώματα λουτρού.Σχολιάστε