Εμφάνιση καλαθιού

0

Ποια είναι η ιδανική θέρμανση για το μπάνιο;

Η θέρμανση στο μπάνιο μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους. Συσκευές όπως τα αερόθερμα μπάνιου, οι θερμοπομποί, οι ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες, τα σώματα ακτινοβολίας προσφέρουν ποιοτική θέρμανση στο λουτρό με αυτονομία.

Οι ανάγκες μας για θέρμανση είναι εντονότερες στο μπάνιο, σε σχέση με τους άλλους χώρους της κατοικίας, καθώς ερχόμαστε σε επαφή με το υγρό στοιχείο, συνήθως με ελαφρύ ή καθόλου ρουχισμό. Για τον λόγο αυτό οι συσκευές θέρμανσης που απολαμβάνουμε περισσότερο είναι αυτές που ζεσταίνουν το λουτρό μας.

Τρεις είναι οι βασικές παράμετροι που πρέπει να προσέξουμε για την επίτευξη αποτελεσματικής θέρμανσης στο λουτρό: Ασφάλεια, Αυτονομία και Άμεση Απόδοση.

Θέρμανση στο μπάνιο με ασφάλεια: Για το μπάνιο οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης θα πρέπει να φέρουν τον αντίστοιχο βαθμό προστασίας (IP24) ώστε η λειτουργία τους να ενδείκνυται κάτω από συνθήκες υδρατμών και υγρασίας. Οι συσκευές αυτές πρέπει να τοποθετούνται, σύμφωνα με τις αποστάσεις ασφαλείας από μπανιέρες & ντους, όπως περιγράφονται στα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Αυτόνομη θέρμανση μπάνιου: Είναι σημαντικό η θέρμανση του λουτρού να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη θέρμανση των υπολοίπων χώρων του οικήματος. Τα μπάνια είναι μικροί χώροι, συνήθως κάτω από 10 τετραγωνικά, με μεγάλες ανάγκες για θέρμανση. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος προκειμένου να θερμάνουμε το μπάνιο μας να θερμάνουμε ολόκληρη την κατοικία. Επιπλέον δεν υπάρχει λόγος να συντηρούμε ζεστό το μπάνιο όλες τις ώρες που θερμαίνεται και το υπόλοιπο σπίτι. Περισσότερο μας ενδιαφέρει η άμεση και ανεξάρτητη θέρμανση του λουτρού την ώρα που το επισκεπτόμαστε. Συνεπώς η αυτόνομη θέρμανση των μπάνιων προσφέρει περαιτέρω οικονομία.

Άμεση Απόδοση στην θέρμανση του μπάνιου: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι συσκευές θέρμανσης που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν άμεση απόδοση. Με δεδομένα τον περιορισμένο χρόνο και τους αυξημένους ρυθμούς της καθημερινότητας μας, η ταχύτατη και πρακτικότατη θέρμανση του λουτρού είναι απαραίτητη.

Οι αποτελεσματικότερες συσκευές θέρμανσης μπάνιων είναι τα Αερόθερμα Μπάνιουοι Θερμοπομποί και οι Πετσετοκρεμάστρες.

Θέρμανση μπάνιου με Αερόθερμο Μπάνιου: Με τα αερόθερμα μπάνιου έχουμε ασφαλή, και άμεση θέρμανση. Το μεγάλο πλεονέκτημα των αερόθερμων στην θέρμανση των λουτρών είναι η ταχύτατη απόδοση τους. Με δεδομένη την υγρασία που υπάρχει στους συγκεκριμένους χώρους δεν έχουμε πρόβλημα ξήρανσης του αέρα. Για την ασφαλή λειτουργία πρέπει να διαθέτουν βαθμό προστασίας (IP24). Τα σύγχρονα αερόθερμα μπάνιου που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2018, διαθέτουν ψηφιακό θερμοστάτη, με ευαισθησία ± 0,5 °C ή μικρότερη, δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας, αισθητήρα κίνησης και αισθητήρα ανοικτού παράθυρου. Όλες αυτές οι προδιαγραφές είναι που περιορίζουν την κατανάλωση και κάνουν ένα αερόθερμο να προσφέρει άμεση θέρμανση στο μπάνιο με οικονομία. Τέλος υπάρχουν αερόθερμα μπάνιου με πετσετοκρεμάστρα για το στέγνωμα των πετσετών. Τα πιο δημοφιλή αερόθερμα μπάνιου είναι τα Ιταλικά Αερόθερμα Radialight.

Θέρμανση μπάνιου με θερμοπομπό: Με τους θερμοπομπούς επιτυγχάνουμε ασφαλή, ποιοτική και οικονομική θέρμανση στο μπάνιο. Πρέπει να έχουν βαθμό προστασίας (IP24) ώστε η λειτουργία τους να ενδείκνυται κάτω από συνθήκες υγρασίας και υδρατμών. Προσφέρουν ποιοτική θέρμανση καθώς λειτουργούν με φυσική ροή του αέρα. Για να λειτουργούν οικονομικά πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό θερμοστάτη, με ευαισθησία ± 0,5 °C ή μικρότερη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγεται η άσκοπη και δυσανάλογη κατανάλωση ενέργειας καθώς λειτουργούν ακριβώς όσο χρειάζεται για να διατηρήσουν την επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Οι σύγχρονοι θερμοπομποί που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2018 προσφέρουν θέρμανση με περισσότερη άνεση και οικονομία καθώς διαθέτουν δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας και αισθητήρα ανοικτού παράθυρου. Θερμοπομπός με όλες τις παραπάνω προδιαγραφές, ιδανικός για τη θέρμανση στο μπάνιο είναι ο Radialight Sirio.

Θέρμανση μπάνιου με Ηλεκτρική Πετσετοκρεμάστρα: Οι πετσετοκρεμάστρες αποτελούν ιδιαίτερο τρόπο θέρμανσης των μπάνιων. Εκτός από την θέρμανση του χώρου η λειτουργία τους προσανατολίζεται, στο στέγνωμα και τη θέρμανση των πετσετών. Για να είναι ασφαλής η χρήση τους στο λουτρό πρέπει να διαθέτουν βαθμό προστασίας (IP24). Συνήθως έχουν χαμηλή ονομαστική ισχύ και δεν λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης οι σύγχρονες ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2018 λειτουργούν με ψηφιακό θερμοστάτη ευαισθησίας ± 0,5 °C ή μικρότερη, διαθέτουν δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας, αισθητήρα κίνησης και αισθητήρα ανοικτού παράθυρου. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν συνθήκες άνεσης και οικονομίας στη θέρμανση στο μπάνιο. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε τις πετσετοκρεμάστρες Radialight OnsenRadialight Icon 2B και Radialight Deva Ιταλίας.Σχολιάστε

payment